Habarlar

 • Daily precautions for esd raised floors

  Esd galdyrylan pollar üçin gündelik seresaplyklar

  Anti-statik pol adam bedenine statiki zeper ýetmeginiň öňüni alyp biler we önümçiligimize we durmuşymyza amatly bolar.Antik-statiki polumyzy goramak we hyzmat möhletini uzaltmak üçin gündelik zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin käbir jikme-jikliklere üns bermeli ...
  Koprak oka
 • Enjamyň otagynda ýokary galdyrylan pollaryň artykmaçlyklary

  Uly, orta we kiçi kompýuter otaglary üçin, statiki elektrik energiýasynyň otagdaky enjamlara ýaramaz täsiriniň öňüni almak üçin, ýokary galdyrylan pollary oturtmak zerur.Sebäbi aşakdaky artykmaçlyklary hödürleýär: 1, gurnamany ýönekeýleşdiriň we has uly f ...
  Koprak oka
 • PVC anti-statik pola gysgaça giriş

  PVC anti-statik pol element hökmünde PVC rezinden ýasalmaly we özboluşly ekstruziýa galyplaýyş prosesi bilen ýasalmaly.PVC obýektleri sahypalaryň arasynda statiki elektrik öndürýär we uzak möhletli anti-statiki täsire eýe.Adam bedeninde oňyn we otrisatel zarýadlaryň deňagramlylygy bar ...
  Koprak oka
 • PVC anti-statik pola gysgaça giriş

  PVC anti-statik pol element hökmünde PVC rezinden ýasalmaly we özboluşly ekstruziýa galyplaýyş prosesi bilen ýasalmaly.PVC obýektleri sahypalaryň arasynda statiki elektrik öndürýär we uzak möhletli anti-statiki täsire eýe.Hu-da polo positiveitel we otrisatel zarýadlaryň deňagramlylygy bar ...
  Koprak oka
 • [PVC ESD gat] Tor bilen ESD pollaryň meňzeşligi we tapawudy

  Häzirki programmada tor polunyň we anti-statik poluň meňzeşligi we tapawudy, tor poly we anti-statik pol üçin tapawudy we şol bir ýeri nädip bilelikde bilmek üçin aşakda gaty giňdi.Anti-s ...
  Koprak oka
 • Steelhli polat antistatiki pollary gabat gelýän howa çalşygy plastinkasy bilen gabat getirip bolýar

  Elektrostatik pol tagtasy polat esasy materialdyr, anti-statik ýelim gyrasy bilen gurşalan, üstü süýşmäge garşy we ýokary aşaga çydamly melamin anti-statik şkaf ýa-da uzak möhletli anti-statik şkaf, aşagy ýokary hilli Şanhaý Baosteel ST-16 polat plastinka.Sys ...
  Koprak oka
 • Enjam otagynda pol

  Aragatnaşyk enjamlarynyň enjamlar otagynda statiki elektrik energiýasy, esasan, bir obýektde polo positiveitel zarýadyň toplanmagy we beýleki zarýad yzygiderliligi bolan iki obýektiň a ...
  Koprak oka
 • A brief introduction to PVC anti-static floor

  PVC anti-statik pola gysgaça giriş

  PVC anti-statik pol element hökmünde PVC rezinden ýasalmaly we özboluşly ekstruziýa galyplaýyş prosesi bilen ýasalmaly.PVC obýektleri sahypalaryň arasynda statiki elektrik öndürýär we uzak möhletli anti-statiki täsire eýe.Adam bedeninde oňyn we otrisatel zarýadlaryň deňagramlylygy bar ...
  Koprak oka
 • How to choose high quality all steel ventilation floor?

  Steelhli polat şemalladyş poluny ýokary hilli saýlamaly?

  Umumy ýerlerde şemalladyş plitalary az ulanylyp bilner.Adatça, şemalladyş pollary we polatdan ýasalan antistatiki pollar bilelikde ulanylýar we şemalladyş plitalaryndaky perforasiýalar dürli görnüşde bolýar.Tegelek we inedördül deşikler we uly deşikler bar.Aslynda ...
  Koprak oka
 • How to choose appropriate antistatic tiles?

  Degişli antistatiki plitkalary nädip saýlamaly?

  1 mm 从 从 mm mm 从 从 从 从 从 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 从 mm mm 从 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 从 mm mm mm mm mm mm 从 mm 从静电 - 静态 由 mm mm 0.8mm / 1.0mm 减至 0.3mm 和 0.4mm , 由于 太。。。。。。。。。。。。 ..
  Koprak oka
 • How to select an ESD floor

  ESD gatyny nädip saýlamaly

  Häzirki wagtda bazarda anti-statik pol bar, stiliň görnüşi hem dürli-dürli, gözüňi gamaşdyrýar, şeýle statiki anti-pol haýsy?Nädip saýlamaly?DÖB pollarynyň görnüşleri aşakdakylar: 1, polatdan anti-statik pollaryň hemmesi ýokary köýnekli seçim ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan ýasalan tory nädip ulanmaly, poslamaz

  Poslamaýan polatdan ýasalan tor, urmak toruna degişlidir, ulanylyşy gaty köp, demir ýol menziliniň garaşylýan otagynda köp sanly tegelek deşikleriň arassa gaýtadan işlenmeginden ýasalandygyny görýäris, bu ýagdaýda uzak wagtlap tozan bolar, bu ýagdaýda gönüden-göni kir ýuwuň ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2