Alýumin paneli A55-FS1500

Alýumin paneli A55-FS1500

Gysga düşündiriş:

UPFLOOR Alýumin öndürilen pollar ulgamy, arassa otag we maglumat merkezi gurşawy üçin amatly platforma üpjün eder. Panel ýokary güýçli örtükli alýumin gurluşlaryndan durýar.Soňra ýokarky ýüzi zerur laminat bilen örtülendir.

Paneller ekipotensial baglanyşygy üpjün edýän ýerde burç bilen gulplanar ýa-da agyrlyk güýji simsiz ýa-da bolmazdan saklanyp bilner.

Kesgitli ýa-da tekiz kelleli pedal flanes we surat çarçuwasynyň aşagyndaky paneli goldar. Pýesanyň kellesi burç gulp nurbatlary aýrylandan soň polo positiveitel ýer we goşmaça howpsuzlyk üpjün edýän giriş poluny hem ele alar.

Raisedokarlandyrylan giriş ulgamy arassa otag şertlerinde başdan geçirilýän dürli statiki / dinamiki ýüklere garşy durmaga ukyplydyr.

 

Any requirement of technical details/test report/certificate/new products and etc, Please ask details through company sales by email:  susan@upinfloor.com


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Esasy öndürijilik aýratynlyklary:
-Panel görnüşi A55, ululygy 600x600x55m, paneliň agramy: 12kgs / pc
-Top gutarmak pressureokary basyşly laminat, geçiriji PVX, winil, faner kafel, birleşdirilen agaç paneli, farfor kafel, terrazzo we ş.m.
Alýumin paneli
- Poroşok bilen örtülen guty

Programmalar:
UPIN-iň ýokary derejeli giriş ulgamy arkaly prefekt maglumat merkezini ýa-da umumy ofis gurşawyny dörediň.Arassa otaglarda, maglumat merkezinde, howa menzilinde, bankda, barlaghanalarda, hassahanalarda, zawodlarda we ş.m. giňden ulanylýar.

Ulgam öndürijilik ölçegleri

Paneliň görnüşi ýüklemek birmeňzeş ýük ahyrky ýük howpsuzlyk faktory togalanýan ýük täsir ýüki 
A55-FS1500 6700N 42600N 20100N 3 10 gezek 5600N10000 gezek 4500N 670N

Peýdalary

-Ekonomiki
ýeňil agram
- Ajaýyp ýük göteriji we ýokary durnuklylyk
-gurmak aňsat
- deşikli panel we panjara paneli bilen dürli açyk meýdanyň göterimini üpjün ediň.
- Güýç we maglumatlary dolandyrmagyň çeýeligi
Dizaýn we ýerleşiş opsiýalary bilen erkinlik
-Ekologiýa taýdan arassa: pes VOC, mazmuny gaýtadan işlemek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER