Polat sement paneli

Polat sement paneli

Gysga düşündiriş:

Panel umumy ofis we enjam otaglary üçin amatly durnukly platforma üpjün eder.Pol panelleri aşaky pan üçin daň hilli polatdan we ýokarky list üçin doly polatdan peýdalanyp gurlar.Panel bilelikde kebşirlenen görnüşde doly bolar (her gümmezde azyndan 64 kebşir we her flanes boýunça 20 kebşir).

Panel, poslama garşy goragy üpjün etmek üçin ululygyna, fosfat bilen örtülen (ýa-da şoňa meňzeş) we epoksi poroşok bilen örtüler.

Paneller ekipotensial baglanyşygy üpjün edýän ýerde burç bilen gulplanar ýa-da agyrlyk güýji simsiz ýa-da bolmazdan saklanyp bilner

Raisedokarlandyrylan giriş ulgamy umumy ofisde we enjamlar gurşawynda başdan geçirilýän dürli statiki / dinamiki ýüklere garşy durmaga ukyply bolar.

 

Any requirement of technical details/test report/certificate/new products and etc, Please ask details through company sales by email:  susan@upinfloor.com


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Esasy öndürijilik aýratynlyklary:
-Paneliň ululygy 600x600x35m ýa-da 610x610x35mm ýa-da 500x500x27mm
- Kebşirlenen gurluş polat gurnama
-Top gutarmak pressureokary basyşly laminat, geçiriji PVX, winil, faner kafel, birleşdirilen agaç paneli, farfor kafel, terrazzo we ş.m.
-Formulirlenen sementli doldurgyç
- Poroşok bilen örtülen epoksi gutarmak
- Durnuklylyk term durnuklylygy saklaýar we termiki täsir edilende öndürijilik aýratynlyklaryny üýtgetmeýärwe çyglylygyň üýtgemegi.
- lhli komponentler adaty zawodda ulanylýan gorag önümleri bilen poslama garşy goralmalydyr.

Ulgam öndürijilik ölçegleri

Paneliň görnüşi ýüklemek birmeňzeş ýük ahyrky ýük howpsuzlyk faktory togalanýan ýük täsir ýüki
SC35-FS800 3600N 19800N 10800N 3 10 gezek 3000N
10000 gezek 2200N
670N
Paneliň görnüşi ýüklemek birmeňzeş ýük ahyrky ýük howpsuzlyk faktory togalanýan ýük täsir ýüki
SC35-FS1000 4500N 23300N 13500N 3 10 gezek 3600N
10000 gezek 3000N
670N
Paneliň görnüşi ýüklemek birmeňzeş ýük ahyrky ýük howpsuzlyk faktory togalanýan ýük täsir ýüki
SC35-FS1250 5600N 33100N 16800N 3 10 gezek 4500N
10000 gezek 3600N
670N
Paneliň görnüşi ýüklemek birmeňzeş ýük ahyrky ýük howpsuzlyk faktory togalanýan ýük täsir ýüki
SC35-FS1500 6700N 42600N 20100N 3 10 gezek 5600N
10000 gezek 4500N
670N
Paneliň görnüşi ýüklemek birmeňzeş ýük ahyrky ýük howpsuzlyk faktory togalanýan ýük täsir ýüki
SC35-FS2000 8900N 49800N 26700N 3 10 gezek 6700N
10000 gezek 5600N
780N

Goýmalar

UPIN-iň ýokary derejeli giriş ulgamy arkaly prefekt maglumat merkezini ýa-da umumy ofis gurşawyny dörediň.Aeroportda, bankda, ofis binalarynda, mekdepde, barlaghanalarda, hassahanalarda, zawodlarda, arassa otaglarda we ş.m. giňden ulanylýar.

Raisedokarlandyrylan giriş poly umumy ofis we enjam otaglary gurşawyna sezewar ediler.Iş stansiýalary,bölümler, rack we faýl ulgamy

statiki ýükleri döreder.Dinamiki ýükler ýygy-ýygydan aýak bilen deňleşdirilerlift lobbilerinde, koridorlarda, ýörelgelerde we ýygy-ýygydan ýüklenýän ýüklerde ulag.

Peýdalary

-Ekonomiki
ýeňil agram
- Ajaýyp ýük göteriji we ýokary durnuklylyk
-gurmak aňsat
- deşikli panel we panjara paneli bilen dürli açyk meýdanyň göterimini üpjün ediň.
- Güýç we maglumatlary dolandyrmagyň çeýeligi
Dizaýn we ýerleşiş opsiýalary bilen erkinlik
-Ekologiýa taýdan arassa: pes VOC, mazmuny gaýtadan işlemek
-Angyn çydamly. Öndürijilik talaplary Iňlis standarty 476: 7-nji bölüm: 1997-nji we 6-njy bölüm

Salgy panelleri

31
42a
43a
48
47
40a

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň