Posteke-täk pnewmatik göteriş stoly Zt565

Posteke-täk pnewmatik göteriş stoly Zt565

Gysga düşündiriş:

Any requirement of technical details/test report/certificate/new products and etc, Please ask details through company sales by email:  susan@upinfloor.com


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Material:
Stoluň ýokarsy ýokary hilli polat stend bilen dykyzlyk süýümli tagtadan ýasalýar.

Aýratynlyk:
1. Boýy sazlap bolýar: 785-1095mm;
2. faceüzü tekiz, nepis
3. Çyglylyga garşy, deformasiýa garşylygy
4. Dyzlamaga garşy, arassalamak aňsat
5. kastorlar bilen, aňsat hereket edýär.

Düşündiriş:
Dykyzlygy: ≥680kg / m3
Ölçegi: L770 * W380 * H785-1095mm
reňk: surat ýaly

sfaf

Jikme-jiklikler Suratlar

sfaf

sfaf

ZT565 Gurmak we ulanmak boýunça görkezme

sfaf

1-nji ädim:
Nurbatlary (esasy çarçuwany) düzediň
görkezilen okuň ugry
şekil

sfaf

2-nji ädim :
Nurbatlary (stoluň ýokarsy) düzediň
görkezilen okuň ugry
şekil.

sfaf
3-nji ädim :
Ony eliňiz bilen basyp saklaň
sazlamak üçin şekilde görkezilen okuň
degişli beýiklik we boşatma

Howpsuzlyk we hyzmat :

1. nurbatlaryň berkligini we durnuklylygyny barlaňulanmazdan ozal çarçuwanyň.
2. aýlanýan ýagyň mukdaryny goşuňbölekleri yzygiderli.
3. yzygiderli arassalaň we dezinfeksiýa ediň, gury ýerde saklaň weşemalladylýan gurşaw.

No.ok. Komponent Dimensio n Qty
1 Esasy çarçuwa   1
2 Kwadrat turba goldawy   1
3 Stoluň ýokarsy   1
4 Buraw (esasy çarçuwa) M8 * 45 2
5 Buraw (stoluň ýokarsy) φ5 * 12 6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň