Agaç poly ýokarlandyryldy

Agaç poly ýokarlandyryldy

Gysga düşündiriş:

“UPCLOOR UP-W800 MEDIUM GRADE WOODCORE” PVC EDGE RAISED ACCESS FLOOR BILEN umumy ofis we enjam otaglary üçin amatly platforma üpjün eder.Panel aşagynda (ýa-da ýokarsynda) galvanizli polat ýa-da alýumin folga bilen örtülen ýokary güýçli çip ýadrosyndan durýar.Soňra ýokarky ýüzi zerur laminat bilen örtülendir.Soňra paneliň gapdallary paneli we daşky örtük gyralaryny goramagy üpjün edýän gyrasy PVC zolak bilen tamamlanýar.Paneller ekipotensial baglanyşygy üpjün edýän ýerde burç bilen gulplanar ýa-da agyrlyk güýji simsiz ýa-da bolmazdan saklanyp bilner.Haçly ýa-da tekiz kelleli pedal flanes we surat çarçuwasynyň aşagyndaky paneli goldar.Pyýada kellesi, burç gulp nurbatlary aýrylandan soň polo positiveitel ýerleşişi we goşmaça howpsuzlygy üpjün edýän giriş polunyň panelini hem alar.Giňeldilen giriş ulgamy umumy ofisde we enjam gurşawynda başdan geçirilýän dürli statiki / dinamiki ýüklere garşy durmaga ukyply bolar.

 

Any requirement of technical details/test report/certificate/new products and etc, Please ask details through company sales by email:  susan@upinfloor.com


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Esasy öndürijilik aýratynlyklary:
-Panel görnüşi W40, ululygy 600x600x40m, paneliň agramy: 11kgs / pc
dykyzlygy bilen ýokary basylan çip> 700kgs / cbm.
-Top gutarmak pressureokary basyşly laminat, geçiriji PVX, winil, faner kafel, birleşdirilen agaç paneli, farfor kafel, terrazzo we ş.m.
- Aşaky galvanizli polat plastinka
Geçiriji PVC bilen gyrasy
-Konduktiw ýelim

Esasy öndürijilik aýratynlyklary:
-Panel görnüşi W30E, ululygy 600x600x30mm, paneliň agramy: 11kgs / pc
dykyzlygy bilen ýokary basylan çip> 700kgs / cbm.
Galvanizli polat plastinka bilen doly örtülendir
-Konduktiw ýelim

Önümiň spesifikasiýa sahypasy

Panelgörnüşi ýüklemek birmeňzeş ýük ahyrky ýük howpsuzlyk faktory togalanýan ýük täsir ýüki
W40-FS800 3600N 19800N 10800N 3 10 gezek 3000N
10000 gezek 2200N
670N
Panelgörnüşi ýüklemek birmeňzeş ýük ahyrky ýük howpsuzlyk faktory togalanýan ýük täsir ýüki
W40 3600N 19800N 10800N 3 10 gezek 3000N
10000 gezek 2200N
670N

UPIN-iň ýokary derejeli giriş ulgamy arkaly prefekt maglumat merkezini ýa-da umumy ofis gurşawyny dörediň.Aeroportda, bankda, ofis binalarynda, mekdepde, barlaghanalarda, hassahanalarda, zawodlarda, arassa otaglarda we ş.m. giňden ulanylýar.

Peýdalary

-Kuite
-Ekonomiki
ýeňil agram
täsirine we çyglylygyna garşy örtülendir
-gurmak aňsat
- deşikli panel we panjara paneli bilen dürli açyk meýdanyň göterimini üpjün ediň.
- Güýç we maglumatlary dolandyrmagyň çeýeligi
Dizaýn we ýerleşiş opsiýalary bilen erkinlik.
-Ekonomiki


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň