Kalsiý sulfat paneli

Kalsiý sulfat paneli

Gysga düşündiriş:

“EXTRA-HEAVY GRADE STEEL CALCIUM SULPHATE CORE FULL ENCAPSULATED” (EDGE FOLDED TYPE) RAISED ACCESS FLOOR umumy ofis we enjam otaglary üçin amatly platforma üpjün eder.Panel aşagynda we ýokarsynda galvanizli polat bilen örtülen ýokary güýçli kalsiý sulfat ýadrosyndan durýar.Soňra ýokarky ýüzi zerur laminat bilen örtülendir.Paneliň gapdallary ýokarky we aşaky galvanizli polatdan eplenip, birikme bilen tamamlanýar.
Paneller ekipotensial baglanyşygy üpjün edýän ýerde burç bilen gulplanar ýa-da agyrlyk güýji simsiz ýa-da bolmazdan saklanyp bilner.
Haçly ýa-da tekiz kelleli pedal flanes we surat çarçuwasynyň aşagyndaky paneli goldar.Pyýada kellesi, burç gulp nurbatlary aýrylandan soň polo positiveitel ýerleşişi we goşmaça howpsuzlygy üpjün edýän giriş polunyň panelini hem alar.
Giňeldilen giriş ulgamy umumy ofisde we enjam gurşawynda başdan geçirilýän dürli statiki / dinamiki ýüklere garşy durmaga ukyply bolar.

 

Any requirement of technical details/test report/certificate/new products and etc, Please ask details through company sales by email:  susan@upinfloor.com


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Esasy öndürijilik aýratynlyklary:
-Panel görnüşi C30E, ululygy 600x600x30m, paneliň agramy: 20kgs / pc, dykyzlygy bolan kalsiý sulfat paneli> 1800kgs / cbm.
-Panel görnüşi C30, ululygy 600x600x30m, paneliň agramy: 20kgs / pc, dykyzlygy bolan kalsiý sulfat paneli> 1400kgs / cbm.
-Panel görnüşi C34, ululygy 600x600x34m, paneliň agramy: 23kgs / pc, dykyzlygy bolan kalsiý sulfat paneli> 1800kgs / cbm.
-Panel görnüşi C38, ululygy 600x600x38m, paneliň agramy: 26kgs / pc, dykyzlygy bolan kalsiý sulfat paneli> 1800kgs / cbm.
-Top gutarmak pressureokary basyşly laminat, geçiriji PVX, winil, faner kafel, birleşdirilen agaç paneli, farfor kafel, terrazzo we ş.m.
- Aşaky galvanizli polat plastinka
Geçiriji PVC bilen gyrasy
-Konduktiw ýelim

Ulgam öndürijilik ölçegleri

Paneliň görnüşi ýüklemek birmeňzeş ýük ahyrky ýük howpsuzlyk faktory togalanýan ýük täsir ýüki
C30E-FS1500 6700N 42600N 20100N 3 10 gezek 5600N
10000 gezek 4500N
670N
Paneliň görnüşi ýüklemek birmeňzeş ýük ahyrky ýük howpsuzlyk faktory togalanýan ýük täsir ýüki
C30-FS1500 6700N 42600N 20100N 3 10 gezek 5600N
10000 gezek 4500N
670N
Paneliň görnüşi ýüklemek birmeňzeş ýük ahyrky ýük howpsuzlyk faktory togalanýan ýük täsir ýüki
C34-FS2000 8900N 49800N 26700N 3 10 gezek 6700N
10000 gezek 5600N
780N
Paneliň görnüşi ýüklemek birmeňzeş ýük ahyrky ýük howpsuzlyk faktory togalanýan ýük täsir ýüki
C38-FS2500 11100N 58300N 33300N 3 10 gezek 8900N
10000 gezek 6700N
780N

Goýmalar

UPIN-iň ýokary derejeli giriş ulgamy arkaly prefekt maglumat merkezini ýa-da umumy ofis gurşawyny dörediň.Aeroportda, bankda, ofis binalarynda, mekdepde, barlaghanalarda, hassahanalarda, zawodlarda, arassa otaglarda we ş.m. giňden ulanylýar.

Peýdalary

-Ekonomiki
- Ajaýyp ýük göteriji we ýokary durnuklylyk
-Kuite
-gurmak aňsat
- deşikli panel we panjara paneli bilen dürli açyk meýdanyň göterimini üpjün ediň.
- Güýç we maglumatlary dolandyrmagyň çeýeligi
Dizaýn we ýerleşiş opsiýalary bilen erkinlik
-Ekologiýa taýdan arassa: pes VOC, mazmuny gaýtadan işlemek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER