pedal

pedal

Gysga düşündiriş:

Pyýada kellesi:

1. panel bilen erkin durmak üçin ýerleşýän gazykly polat tegelek tekiz kelle.Sink bilen örtülen polat armatura we titremä garşy hoz ýygnalan we saklaýyş aýratynlygy.Polat armatura bar bolan pedal bazasyny ýerleşdirmek üçin ululykda bolar.
2. Tekiz polatdan ýasalan pedal kellesi simleri ýerleşdirer.Sink bilen örtülen polat armatura we titremä garşy hoz ýygnalan we saklaýyş aýratynlygy.Polat armatura bar bolan pedal bazasyny ýerleşdirmek üçin ululykda bolar.

Pyýada bazasy:

Pýesanyň düýbi ýokarda görkezilen pyýada esasy polatdan ýasalan bolmaly.FFH = 50mm - 2500mm

Pyýada çüýşesi:

“Cornerlock” pedestal kellesine hemişelik berkidilen rezin gurluşykdan ýasalan “Freelay Pedestal Head Gasket” zerur.Bu panel bilen pedal kellesiniň arasynda izolýasiýa päsgelçiligini üpjün eder.Gazet materiallary <104 electrical elektrik garşylygyna eýe bolar

 

Any requirement of technical details/test report/certificate/new products and etc, Please ask details through company sales by email:  susan@upinfloor.com

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

UPIN-iň gurluşlarynda elektro sink ýa-da gyzgyn galvanizasiýa bejergisi bar.Zawodymyzda pes derejeli, standart, agyr we goşmaça agyr seýsmiki gurluşlar ýaly dizaýn wariantlary bar.

Önümiň spesifikasiýa sahypasy

Zawod UPIN
Haryt kody Tekiz kelleli pedal
Düşündiriş Aýakgap, polat bilen kebşirlenen sowuk polat tekiz kelleli we turba bilen kebşirlenen esasy plastinka filet bilen gurnalan.
Kellesi   NA
Baş   Baş plastinka 76mmx76mmx3mm, sowuk polat görnüşi, 4 burçly deşik 6mm aralygy kabul edýär.burçdan ýasalan polat nurbatlar, guty setirleri we 6 mm aralyk kabul edýän 4 gyrasy merkezi deşik.nurbatlar.Baş plastinka, beýikligi gulplamak üçin 2 hoz bilen içi boş / gaty taýak bilen kebşirlenen filetdir.
Kellesi / turbasy   19.5mm dia.x90mmL polat hozly ýüplükli gaty polat taýajyk
Esasy turba / taýak   22mm OD.we kellesini almak üçin 1,2 mm diwar galyňlygyndaky polat turba
Esasy tabak   Esasy mm / turba bilen kebşirlenen 100mmx100mmx2.2mm sowuk polatdan ýasalan plastinka filet
Örtük   Kellesi we esasy elektro sink sary ýa-da kümüş
Ok ýük CISCA 22.5kn min.

Salgy kartasy

sfaf

sfaf

sfaf

sfaf

sfaf

sfaf


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň