stringer

stringer

Gysga düşündiriş:

Stringer Gasketler:

Stringer gazetleri çeýe bolmaly we stringeriň üstüne gysmaly.Geçiriji polietilen materiallardan peýdalanyp öndürilmelidir we <104 of elektrik garşylygy bolmaly

Setirler:

“Clip-On” we “Bolt-On” setirleriniň üstki örtügi sink pyçaklarynyň döremegine kömek etmeli däldir.Paneliň çuňlugyny we flanesini ýerleşdirmek üçin Stringer ululygyny bellemeli.

 

Any requirement of technical details/test report/certificate/new products and etc, Please ask details through company sales by email:  susan@upinfloor.com


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

UPIN-iň gurluşlarynda elektro sink ýa-da gyzgyn galvanizasiýa bejergisi bar.Zawodymyzda pes derejeli, standart, agyr we goşmaça agyr seýsmiki gurluşlar ýaly dizaýn wariantlary bar.

Önümiň spesifikasiýa sahypasy

Zawod UPIN
Haryt kody Stringer
Düşündiriş C kanal sowuk galvanizli stringer 21mmx30mmx575mm we 1.0mmT.
Haryt kody Buraw
Düşündiriş Tegelek kellesi 11mm dia .. Threadüplükli bölek 6mm dia.x43mmL, elektro sink örtügi bilen polat nurbat.

Salgy kartasy

sfaf

sfaf

sfaf

sfaf

sfaf

sfaf

Biz hakda

UPIN 2003-nji ýylda esaslandyryldy. Kompaniýa Şanhaýdan 150 km uzaklykda ýerleşýän we Jiangsu welaýatynyň Çanjou şäherinde ýerleşýär.“Upin” 300-den gowrak işgäri bilen umumy meýdany 50,000 inedördül metr.Professional önümçilikden we ISO9001: 2000-e laýyklykda ýokary hilli dolandyryşdan peýdalanyň, UPIN öňdebaryjy polyň önümçiligine öwrülýär we dünýäde ýokary galdyrylan pollaryň doly toplumyny üpjün etmegi maksat edinýär.

“UpinFLOOR” tarapyndan öndürilen kalsiý sulfat paneli 100% gaýtadan işlenen kalsiý sulfat poroşokyndan we kagyz pulpasyndan.Kalsiý supat paneliniň taýýar önümleriniň gaýtadan işlenen mazmuny iň az 90% -e deňdir.“UpinFLOOR” polat sement paneli gaýtadan işlenen önümler iň az 45% -e ýetýär.Has giňişleýin maglumat üçin UpinFLOOR satuwy bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň