PVC anti-statik pola gysgaça giriş

PVC anti-statik pol element hökmünde PVC rezinden ýasalmaly we özboluşly ekstruziýa galyplaýyş prosesi bilen ýasalmaly.PVC obýektleri sahypalaryň arasynda statiki elektrik öndürýär we uzak möhletli anti-statiki täsire eýe.

Adam bedeninde polo positiveitel we otrisatel zarýadlaryň deňagramlylygy bar we herekete ýa-da sürtülmä sebäp bolanda, polo positiveitel we otrisatel zarýadlaryň deňagramsyzlygyna sebäp bolar.Zemin blokuna degeniňizde birden elektrik zarýadyny çykarýar we statiki elektrik toguny döredýär.Şeýle duýdansyz elektrik ýagdaýynyň öňüni almak üçin anti-statik poly ulanmaly.

Antistatiki pol, dürli funksiýalara görä statik statik görnüşli pol kafel we geçiriji statik görnüşli pol kafeline bölünýär.

Gündelik durmuşda adamlar köplenç birden elektrik toguny duýýarlar.Bu inçe statiki elektrik, adamlaryň bedenine aňsatlyk bilen zyýan ýetirip bilmez, ýöne köp pudaklarda çynlakaý zyýan getirer.Mysal üçin, mikro elektrik böleklerini öndürmekde ýa-da ýokary duýgur ölçeg gurallaryny ulanmakda pol kafeliniň ýylylyk geçirijiligi möhüm bolup görünýär.Statik statik pol kafel, adam bedeniniň statik zarýadyny aýakgaplara görä ýere ugrukdyrar, zarýad statik bolar, soň bolsa statiki elektrik togunyň öňüni alar.

O1CN01Gxuihj1PdkvC8aROv_!!2210105741864-0-cib

PVC anti-statik poluň aýratynlyklary näme?

1, daşky görnüşi daş ýalydyr, oňat bezeg effekti bilen bezeg taslamasy amatlydyr.

2, ýylylyk geçiriji organiki maddalar durnuksyz uglerod gara, aşaky gatlak bilen gönüden-göni birikdirilen ýokarky gatlakdan ýylylyk geçiriji internet, bu gurluş uzak möhletli antistatiki häsiýetleri döredýär;

3, tabak ýarym ýokary berklik PVC plastmassa, könelişme garşylygy, poslama garşylyk, ot alma we garşylyk ýok;


Poçta wagty: Apr-11-2022