42% Perf paneli

42% Perf paneli

Gysga düşündiriş:

Deşikli paneller, ýokary galdyrylan pol ulgamlaryndaky ähli boltlar bilen bilelikde ulanylar.Damper, adatça ýokary mukdarda ýylylyk öndürýän kompýuter / enjamlar / Maglumat merkezi otag gurşawyna salkyn howa şertli howanyň akymyny üpjün edýär we gözegçilikde saklaýar.

UPFLOOR perforasiýa edilen paneller, UPFLOOR-yň doly giriş ulgamlary bilen ulanmak üçin dizaýn edildi we öndürildi.Polatdan ýasalan pol ulgamlary ýa-da Woodcore / Calcaium Sulphate ýadro giriş pol ulgamlary bilen ulanmak üçin kesgitlenip bilner.

 

Any requirement of technical details/test report/certificate/new products and etc, Please ask details through company sales by email:  susan@upinfloor.com


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

• Sowuk polat gurluşy
• usangyjy däl material
• 42% açyk meýdan
• Örtükler bilen bar
• surfaceokarky ýerüsti sazlap bolýan damper bar
• Göçme göteriji enjam bilen aýryp bolýar
• Aşakdaky ýerine ýetiriş-tablisany ýükläň
• Howa akymynyň maglumatlary-aşakdaky diagramma serediň

• Dürli giriş panelleri üçin ýerleşdirmek
• 600mm ýa-da 24 dýuým inedördül
• Paneliň agramy: 11kg / pc ýalaňaç
• Paneliň beýikligi: 38mm
• Stingeriň ini talap: 60 sm we 24 dýuým ulgam üçin ini 21mm

sdg

Sorag-jogap

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% balans.

Haryt kepilligi näme?
Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillik ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

Eltip bermek üçin tölegler nähili?
Eltip bermek bahasy, harytlary saýlamagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň